Блог посвященный саморазвитию,
личностному росту и другим темам развития человека

online roulette australia paypal


Wat betekent deposit in het engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien wat betekent deposit in het engels nauwkeurig. In het Duits- Nederlands woordenboek zul je meer vertalingen vinden.

Woordenboek Werkwoorden Uitdrukkingen Spelletjes Meer bij bab. NL afzetting storting borgsom neerzetting afstorting deposito.

NL storten deponeren afgeven afzetten neerzetten inleggen doen bezinken in bewaring geven afstorten. Waarom moet een bedrijf vier kantoren openen en een borgsom van euro betalen? Dat zou verlies betekenen van veel deposito 's die zij graag hadden willen hebben. Het Europees geld mag daarom enkel gestort worden in een door de VN en door de Wereldbank nieuw op te richten. Dit afval mag in Oostenrijk alleen maar worden gestort als wetenschappelijk bewezen is dat het op de stortplaats ongevaarlijk wat betekent deposit in het engels. Het te deponeren materiaal is in vloeibare vorm of in poedervorm.

Het versmeltingsproces kan gebeuren door smelten en deponeren of deponeren en dan versmelten. Deze tindeeltjes werden afgezet op de koppen en deden de koppen crashen. Synoniemen Synoniemen Engels voor "deposit": English alluviation bank bank deposit depositary deposition depository down payment fix lodge posit repository sediment sedimentation situate stick. Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "deposit" in het Nederlands Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig.

English Such a demand would mean that bank night safe- deposit boxes would have to be wat betekent deposit in het engels up immediately. English Germany too offers much inspiration with regard to its deposit system. English In spite of deposit fees, much of this trash leading out to the sea will be plastic beverage bottles. English Deposit systems can indeed conflict with the internal market.

English Unlike a click at this page company, http://sigur-ros.info/grand-reef-casino-for-ipad.php don't have a pipeline that we can deposit these molecules into.

English A normal investment bank is not a deposit bank, it's an investment bank; it has 15 to 20 times. English This coins deposit nickel on contact with the skin. English Poor families in debt give their children on loan to the creditors as depositor to pay off their loans. English Also the proposal for a multinational approach to legal deposit may also run into linguistic difficulties.

English Well, what we have here appears to be English Everybody wanted their deposit back. English The Deposit Guarantee Schemes Directive is in the process of being reviewed in order to ensure that it is still in line with market developments. English The Member States must give serious consideration to the application of a system of mandatory deposit of new film productions in their film archives. English make a deposit. English Http://sigur-ros.info/are-online-casino-games-fair.php President, we have studied with interest in the Commission the information on the question of Sweden's return-of- deposit system.

English Amendment No 16 jeopardises the protection wat betekent deposit in het engels investors because a blocked security deposit with a third party custodian is a contradiction in terms. English You return home to wat betekent deposit in het engels that you have waved goodbye to the deposit of several thousand pounds and the company you dealt with is a worthless shell, constituted in some offshore haven. English Some complex questions, such as deposit guarantee schemes or the issue of lender of last resort, must be re-examined in that context.

English Or, if you want to paint, you can paint it blue wat betekent deposit in het engels because every roof which you see in this picture collects rainwater drops and deposit in the rooms.

English That can of course also be done using various deposit schemes, with a higher deposit charged on hazardous battery systems than on the others. Ja, ik wil graag bericht ontvangen over een update. Jouw e-mailadres is niet juist. Spelaanbeveling Galgje Zin in een spel? Of liever nieuwe woorden leren? Waarom doe je het niet allebei! Leven in het buitenland Leven in het golden euro casino auszahlung Alles wat je moet weten over het leven in een nieuw thuisland.

Leven in het buitenland Magazine Stage.


Wat betekent deposit in het engels deposit - Vertaling Engels-Nederlands

Er zijn te is online gambling legal in florida aanvragen gekomen vanaf uw IP-adres. Vul de volgende letters in het onderstaande veld om uw IP-adres te ontgrendelen: Zij worden tot de vergadering toegelaten op voorlegging van. Wat betekent deposit in het engels shall be admitted to the meeting upon presentation.

Bij de oproeping tot de vergadering worden de plaats waar en de dag waaro p d e deponering u i te rlijk moet geschieden, vermeld.

The wat betekent deposit in het engels to the meeting must indicate where and the latest date on which the filings must be carried out. These amendments and additions will not take effect until sixty days after the date of filing.

De aandeelhouder dient het bewijs v wat betekent deposit in het engels n deponering v o or te leggen om tot de vergadering te worden toegelaten.

Shareholders will be asked to present the proof of deposit in order to be admitted to the meeting. Deze voorafgaande sortering b i j deponeringv er gemakkelijkt de volgende stappen in het proces.

This initial sorting when appliances are deposited facilitates the following stages of the process. Vervolgens treedt dat amendement voor elke partij die het bekrachtigt, http://sigur-ros.info/best-online-blackjack-payout.php instemt, het goedkeurt of see more toetreedt in werking drie maanden n a d e deponering d o or de partij van haar bekrachtigings- instemmings- goedkeurings- of toetredingsinstrument.

Thereafter, for each Party that ratifies, accepts, approves or accedes to an amendment, the said amendment shall enter into force three months after the date of deposit by that Party of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession. Materiaal de nieuwste versie bevat van het onder licentie verstrekte Product aan licentienemer.

Licensor warrants that the Material comprises the latest version of the Product licensed by. Ik verklaar de lijsten van aandelen waartegen verzet werd aangetekend of die waardeloos werden verklaard te hebben geraadpleegd en bij voorbaat de wat betekent deposit in het engels te aanvaarden die zouden voortvloeien ui t d all mobile casinos deponering v a n de waarden die op deze lijsten voorkomen, zelfs na mijn afgifte.

I declare that I have checked the lists of shares against which objection has been raised or which have been declared worthless, and that I accept in advance the consequences arising from the submission of the securities appearing on these lists, even after I have handed them over. Ik verklaar de lijsten van wat betekent deposit in het engels met verzet betekende of met verval bedreigde click to see more te hebben geraadpleegd en aanvaard bij voorbaat de gevolgen die voortvloeien ui t d e deponering v a n de op die lijsten vermelde waarden, zelfs na mijn afgifte.

I declare that I have consulted the lists of stopped shares and shares that might be declared void and accept wat betekent deposit in het engels consequences which might result from shares on these lists being deposited, even if the shares are added to these lists after they have been deposited. De inwerkingtreding wordt bij de bekendmaking c. The date of coming into force will be stated when the wat betekent deposit in het engels are announced cq.

Als gevolg van de aanpak van het Parlement za l d e deponering v a n films in alle gevallen verplicht zijn, zodat de systematische verzameling in heel Europa verzekerd is. Wijzigingen, die na de dag d e r deponering i n d eze Algemene Voorwaarden zullen worden aangebracht, zullen eveneens in werking treden met ingang van de dag waarop sports gambling money management zijn gedeponeerd en zullen met ingang van die dag van toepassing [ Modifications, which may be made to these General Conditions thereafter, shall come into effect as from the day on which they shall be deposited and shall, as from that day, be applicable to all current operations of the stevedore.

Secondly, the report rightly points out the importance. Deponering d i en t plaats te vinden op een zodanig tijdstip dat tussen de dag v a n deponering e n d ie van de vergadering een periode zal [ Filing must take place on such a date that there is a period of at least four days between the day of filing and that of the meeting. The notice convening the meeting shall state the place where the statement by the affiliated institution must be deposited and the latest date by which the statement must be deposited, which shall not be earlier than the seventh day before the day of the meeting.

Notice of termination must be given within 10 working days after the other party has examined the amendments, though no later than one month after submission, provided a reasonable period of notice is given. De houders van aandelen aan toonder moeten tenminste drie werkdagen voor de vergaderingen hun titels neerleggen. At least three working days before the meeting, the bearer shareholders must deposit their securities at the registered office or the places stated in the notice of meeting.

Vanaf de datum v a n deponering v a n de certificaten van aandelen tot en met de aanmeldingsdatum kunnen de certificaten van aandelen worden [ The record date stated in the notice convening the General Meeting shall not be earlier than the seventh day before the General Meeting. Voor gedematerialiseerde aandelen wordt het bewijs v a n deponering g e le verd door een attest van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling. Ingevolge artikelTitel wat betekent deposit in het engels, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is de vennootschap vrijgesteld v a n deponering b i j de Kamer van Koophandel van de jaarrekeningen van een aanzienlijk aantal Nederlandse groepsmaatschappijen [ In compliance with SectionPart 9, Book 2 of the Dutch Civil Code, the company is exempt from filing the financial statements of a significant number of consolidated Dutch group companies with the Chamber of Commerce.

Bij de oproeping voor match deposit bonus sports algemene vergadering van aandeelhouders legit online casino india dat tijdstip voor zover van toepassing vermeld, alsmede waar wat betekent deposit in het engels de wijze waaro p d e deponering d a n wel de kennisgeving dient te geschieden.

That time, insofar as it is applicable, will be included in the notice convening read more General Shareholders' Meeting, as well as the information as to where and the way in which wat betekent deposit in het engels deposition or notification should take place. De meest voorkomende Nederlandse woordenboekaanvragen: Klik op de reden voor uw beoordeling: Dit is niet een goed voorbeeld van de vertaling hierboven.

De verkeerde woorden zijn gemarkeerd. Het komt niet overeen met mijn zoekopdracht. Het zou niet samengevat moeten worden met de oranje resultaten.

De vertaling klopt niet of is van een slechte kwaliteit. Hartelijk dank voor uw beoordeling! U heeft mee geholpen aan het verhogen van de kwaliteit van onze dienst. Zij worden tot de vergadering toegelaten op voorlegging van [ They shall be admitted to the meeting upon presentation [ De wijzigingen en [ Licentieverlener waarborgt dat het [ Licensor warrants that the Material comprises the latest version of the Product casino money counter by [ Ten tweede wordt in het verslag wat betekent deposit in het engels het belang [ Secondly, the report rightly points out the importance [ In de oproeping tot de [ Opzegging dient te [ De houders van aandelen aan toonder moeten tenminste drie werkdagen voor de vergaderingen hun titels neerleggen [


Een vmbo school in Barneveld, Nederland vertelt over Cambridge English examens

Some more links:
- online slot machine apps
Wat betekent certificate of deposit?: Het vertalen van Engelse woorden naar het Nederlands is niet altijd even makkelijk. Waarom ben je anders op zoek naar de.
- gaming club casino review
Vertalingen van 'deposit' in het gratis Engels-Nederlands Dat betekent dat het voor Leven in het buitenland Leven in het buitenland Alles wat je moet.
- what is time deposit in bank
Wat betekent safe-deposit?: Het vertalen van Engelse woorden naar het Nederlands is niet altijd even makkelijk. Waarom ben je anders op zoek naar de Nederlandse.
- paddy power online casino rigged
Vertalingen van 'deposit' in het gratis Engels-Nederlands Dat betekent dat het voor Leven in het buitenland Leven in het buitenland Alles wat je moet.
- salon international online casino
"rate" Vertaald van Engels naar Nederlands inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorden.
- Sitemap